Header
Üdvözöljük!

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelő vizsgálólaboratórium 2006 májusában a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1437/2006 számon került bejegyzésre; azóta működését az évenkénti felügyeleti látogatások alkalmával folyamatosan meghosszabbították. Laboratóriumunk a NAT honlapján regisztrált, melyet itt tekinthet meg.

Laboratóriumunk talaj- és (felszíni és felszín alatti) vízmintavétellel, valamint talajok és (felszíni és felszín alatti) vízminták fizikai és kémiai jellemzőinek vizsgálatával foglalkozik.

Szándékunk szerint minden hasznos információt megtalál a honlapunkon, a fenti menüpontok használatával. Egyéb információkért vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk az Ön munkájának sikeréhez is!

Reméljük, hamarosan Önt vagy cégét is elégedett ügyfeleink között köszönthetjük!


Tevékenységünk

A Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének akkreditált vizsgáló laboratóriuma a következő vizsgálati tevékenységekkel áll rendelkezésére:

Mintavétel:

Mintavétel talajból, felszíni vízből és üledékeiből, talajvízből és felszín alatti vízből.

Felszíni és felszín alatti vízminták kémiai vizsgálata:

Nátrium, kálium, kalcium, magnézium, alumínium, arzén, bór, bárium, kadmium, kobalt, króm, réz, vas, higany, mangán, nikkel, ólom, cink, klorid, fluorid, bromid, szulfát, p/m lúgosság, karbonát, hidrogén-karbonát, pH, összes oldott anyag, fajlagos elektromos vezetőképesség, összes keménység, karbonát keménység, nem karbonát keménység, lebegőanyag, kémiai oxigénigény, nitrit-nitrogén, nitrit+nitrát nitrogén, ammónium-nitrogén, foszfát-tartalom meghatározása.

Felszíni és felszín alatti vízminták kémiai vizsgálatok jellege:

emisszió, ICP-OES, AAS-láng, argentometria, ionkromatográfia, csapadékos titrálás, acidi-alkimetria, potenciometria, tömegmérés, konduktometria, titrimetria, FIA

Talaj és üledék fizikai vizsgálata:

Arany-féle kötöttségi szám, térfogatsúly, leiszapolható rész, szárazmaradék és nedvességtartalom, kő%, mechanikai összetétel, hidraulikus vezetőképesség, maximális vízkapacitás, immunitás és fiziológiás mész meghatározása.

Talaj és üledék kémiai vizsgálata:

pH, szénsavas mész, szódalúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos aciditás, kicserélődési aciditás, szerves szén, humusz, Kjeldahl nitrogén, foszfor-pentoxid, kálium-oxid, kalcium, nátrium, magnézium, alumínium, arzén, bór, bárium, kadmium, kobalt, króm, réz, vas, higany, mangán, nikkel, ólom, cink, nitrit-nitrogén, nitrit+nitrát nitrogén, ammónium-nitrogén, szulfát tartalom meghatározása.

Talaj és üledék fizikai és kémiai vizsgálatok jellege

plaszticitás vizsgálat, tömegmérés, állandó és csökkenő víznyomás módszere, gázvolumetria, potenciometria, titrimetria, konduktometria, UV-VIS spektrofotometria, FIA, emisszió, ICP-OES, AAS-láng

Kérdéseikkel, megrendelésükkel forduljanak bizalommal hozzánk, árajánlatunkat térítésmentesen, rövid határidővel elkészítjük!


Minőségpolitikánk

     Az SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Talaj- és Vízvizsgálati Laboratórium (továbbiakban: Laboratórium) elkötelezett abban, hogy objektív mérési módszereken alapuló vizsgálati eredményeket szolgáltasson és mintavételi tevékenységet folytasson ügyfelei megbízásából és számára. A Laboratórium minden tevékenységében alapvető céljának tekinti a minőséget, minőségirányítási rendszerének bevezetésével és működtetésével megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak, a NAH és a szabályozó hatóság előírásainak és irányelveinek, valamint a vevői követelményeknek.

    A Laboratórium célkitűzése, hogy a mintavételek és vizsgálatok végzésének színvonala egyenletesen magas legyen és maradjon, ügyfeleink bizalmát és elégedettségét megszerezzük és megtartsuk, minőségirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesszük és az abban lefektetett elveket mindenkor betartsuk a minőségközpontú gondolkodással és szemlélettel, mind a vezetőség, mind a laboratóriumi személyzet részéről.

    Valamennyi munkatárs szabályozott feltételek mellett egyértelműen meghatározott feladatokat lát el, az ezekhez szükséges képzettséggel rendelkezik, munkája végzéséhez megfelelő technikai feltételek és körülmények állnak rendelkezésére, azt felelősséggel a minőségért teszi.

 

    Akkreditált minőségirányítási rendszerünk működtetésével a megrendelők által elvárt színvonalon elvégzett mintavétel és a folyamatosan megbízható eredményeket produkáló vizsgálatok érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbiakban:

·      A személyzet megfelelő létszámú és képzettségű, gyakorlattal és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkezik és mentes minden olyan tényezőtől, ami a pártatlan és független műszaki ítéletét befolyásolhatná. Tervszerű és folyamatos továbbképzésükhöz a megfelelő hátteret biztosítom.

·      Ügyfeleink vizsgálati igényeinek teljes körű, színvonalas és egyenletes minőségű, határidőre teljesítése, információik bizalmas ügykezelése alapvető. Az adatok csak arra felhatalmazott személyekhez, szervezetekhez jutnak el, bármikor visszakereshetően kerülnek dokumentálásra és tárolásra.

·      A mintavétel és a vizsgálatok a mindenkor érvényes nemzetközi és hazai szabványok betartásával, ezek hiányában dokumentált módszerek alkalmazásával kerülnek elvégzésre, ezeket megfelelő számú és szakképzettséggel rendelkező személyzet végzi el: ők rendszeres szakmai és minőségirányítási képzéseken vesznek részt. A mérési eredmények megbízhatóságának érdekében folyamatosan körvizsgálatokon veszünk részt.

·      Műszerállományunkat folyamatosan fejlesztjük, karbantartatjuk és rendszeresen kalibráltatjuk, hitelesítjük. Optimális környezeti feltételek megteremtésével és fenntartásával biztosítjuk, hogy a külső tényezők a pontos és megbízható munkát ne zavarják. A biztonságra, a munka- és egészségvédelmi szempontokra, valamint a környezetterhelés minimalizálására külön figyelemmel történik minden tevékenység.

·      Folyamataink rendszeres és tervszerű felülvizsgálata szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítását, a hatékonyabb munkavégzést, a minőségirányítási előírások betartását, az akkreditált státusz megszerzését, megtartását és megújítását szolgálja.

 

A vezetés aktív szerepet vállal abban, hogy a személyzet részleteiben megismerje, elsajátítsa és betartsa a Minőségirányítási Kézikönyvben és az ahhoz kapcsolódó eljárásokban és utasításokban foglaltakat, és tisztában legyen a vevői és jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságával, a minőségpolitikával való azonosulással, megértse a fejlesztési célokkal való azonosulás fontosságát. A vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyzet díjazása ne függjön a vizsgálatok számától és eredményétől.

 

Dr. Mucsi László

műszaki vezető


LaborTEAM
Dr. Mucsi László
Dr. Mucsi László
műszaki vezető
Dr. habil Farsang Andrea
Dr. habil Farsang Andrea
laboratóriumvezető
Dr. Barta Károly
Dr. Barta Károly
mintavételi vezető
Fekete István
Fekete István
vizsgálatvezető
Tápai Ibolya
Tápai Ibolya
laboráns
Pálffy Benjámin
Pálffy Benjámin
minőségirányítási megbízott, mintavevő

Letöltés
Megrendelő
Megrendelő
Akkreditálási okirat

Kapcsolat

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
6722-Szeged, Egyetem u. 2-6.
Mobil: 06-30-349-39-48
Tel: 06-62-544-195;
Fax: 06-62-544-158
Email: labor@geo.u-szeged.hu