Header
A kialakult helyzet miatt a labor kapacitása lecsökkent, ezért kérjük, hogy a minták küldése vagy behozása előtt egyeztessen a vállalási határidőkről Fekete Istvánnal az alábbi telefonszámon:
30-7812951
Üdvözöljük!

Laboratóriumunk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a NAH-1-1437/2018 számon bejegyzett az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelő akkreditált vizsgálólaboratórium, amely 2006 májusa óta működik akkreditáltan, azóta a státuszt a rendszeres felügyeleti vizsgálatokat követően a NAH folyamatosan meghosszabbította.

Laboratóriumunk talaj- és (felszíni és felszín alatti) vízmintavétellel, valamint talajok és (felszíni és felszín alatti) vízminták fizikai és kémiai jellemzőinek vizsgálatával foglalkozik.

Szándékunk szerint minden hasznos információt megtalál a honlapunkon, a fenti menüpontok használatával. Egyéb információkért vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk az Ön munkájának sikeréhez is!

Reméljük, hamarosan Önt vagy cégét is elégedett ügyfeleink között köszönthetjük!


Tevékenységünk

A Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének akkreditált vizsgáló laboratóriuma a következő vizsgálati tevékenységekkel áll rendelkezésére:

Mintavétel:

Mintavétel talajból, felszíni vízből és felszín alatti vízből.

Felszíni és felszín alatti vízminták kémiai vizsgálata:

Nátrium, kálium, kalcium, magnézium, alumínium, arzén, bór, bárium, kadmium, kobalt, króm, réz, vas, higany, mangán, nikkel, ólom, cink, klorid, fluorid, bromid, szulfát, p/m lúgosság, karbonát, hidrogén-karbonát, pH, összes oldott anyag, fajlagos elektromos vezetőképesség, összes keménység, karbonát keménység, nem karbonát keménység, lebegőanyag, kémiai oxigénigény, nitrit-nitrogén, nitrit+nitrát nitrogén, ammónium-nitrogén, foszfát-tartalom meghatározása.

Felszíni és felszín alatti vízminták kémiai vizsgálatok jellege:

ICP-OES, ionkromatográfia, acidi-alkimetria, potenciometria, tömegmérés, konduktometria, titrimetria, FIA

Talaj fizikai vizsgálata:

Arany-féle kötöttségi szám, térfogatsúly, leiszapolható rész, szárazmaradék és nedvességtartalom, kő%, mechanikai összetétel, hidraulikus vezetőképesség, maximális vízkapacitás, immunitás és fiziológiás mész meghatározása.

Talaj kémiai vizsgálata:

pH, szénsavas mész, szódalúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos aciditás, kicserélődési aciditás, szerves szén, humusz, foszfor-pentoxid, kálium-oxid, kalcium, nátrium, magnézium, arzén, bór, bárium, kadmium, kobalt, króm, réz, higany, nikkel, ólom, cink, nitrit-nitrogén, nitrit+nitrát nitrogén, ammónium-nitrogén, szulfát tartalom meghatározása.

Talaj fizikai és kémiai vizsgálatok jellege

plaszticitás vizsgálat, tömegmérés, állandó és csökkenő víznyomás módszere, gázvolumetria, potenciometria, titrimetria, konduktometria, UV-VIS spektrofotometria, FIA, ICP-OES

Kérdéseikkel, megrendelésükkel forduljanak bizalommal hozzánk, árajánlatunkat térítésmentesen, rövid határidővel elkészítjük!


Minőségpolitikánk

     Az SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Talaj- és Vízvizsgálati Laboratórium (továbbiakban: Laboratórium) elkötelezett abban, hogy objektív mérési módszereken alapuló vizsgálati eredményeket szolgáltasson és mintavételi tevékenységet folytasson ügyfelei megbízásából és számára. A Laboratórium minden tevékenységében alapvető céljának tekinti a minőséget, minőségirányítási rendszerének bevezetésével és működtetésével megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak, a NAH és a szabályozó hatóság előírásainak és irányelveinek, valamint a vevői követelményeknek.

    A Laboratórium célkitűzése, hogy a mintavételek és vizsgálatok végzésének színvonala egyenletesen magas legyen és maradjon, vevőink bizalmát és elégedettségét megszerezzük és megtartsuk, minőségirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesszük és az abban lefektetett elveket mindenkor betartsuk a minőségközpontú gondolkodással és szemlélettel, mind a vezetőség, mind a laboratóriumi személyzet részéről.

    Valamennyi munkatárs szabályozott feltételek mellett egyértelműen meghatározott feladatokat lát el, az ezekhez szükséges képzettséggel rendelkezik, munkája végzéséhez megfelelő technikai feltételek és körülmények állnak rendelkezésére, azt felelősséggel a minőségért teszi.

 

    Akkreditált minőségirányítási rendszerünk működtetésével a megrendelők által elvárt színvonalon elvégzett mintavétel és a folyamatosan megbízható eredményeket produkáló vizsgálatok érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbiakban:

·      A személyzet megfelelő létszámú,felkészültségű, gyakorlattal és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkezik. Tervszerű és folyamatos továbbképzésükhöz a megfelelő hátteret biztosítom.

·      A személyzet mentes minden olyan tényezőtől, ami a pártatlan és független műszaki ítéletét befolyásolhatná, tevékenységét minden belső és külső befolyástól mentesen végzi.

·      A Laboratórium munkatársai elkerülnek minden olyan tevékenységben való részvételt, amely csökkentené a bizalmat a felkészültségükben, pártatlanságukban.

·      Vevőink vizsgálati igényeinek teljes körű, színvonalas és egyenletes minőségű, határidőre teljesítése, az információik bizalmas ügykezelése alapvető. Az adatok csak arra felhatalmazott személyekhez, szervezetekhez jutnak el, bármikor visszakereshetően kerülnek dokumentálásra és tárolásra.

·      A mintavétel és a vizsgálatok a mindenkor érvényes nemzetközi és hazai szabványok betartásával, ezek hiányában dokumentált módszerek alkalmazásával kerülnek elvégzésre, ezeket megfelelő számú és felkészültségű személyzet végzi el: ők rendszeres szakmai és minőségirányítási képzéseken vesznek részt. A mérési eredmények megbízhatóságának érdekében körvizsgálatokon veszünk részt.

·      Műszerállományunkat folyamatosan fejlesztjük, karbantartatjuk és rendszeresen kalibráltatjuk, hitelesítjük. Optimális környezeti feltételek megteremtésével és fenntartásával biztosítjuk, hogy a külső tényezők a pontos és megbízható munkát ne zavarják. A biztonságra, a munka- és egészségvédelmi szempontokra, valamint a környezetterhelés minimalizálására külön figyelemmel történik minden tevékenység.

·      Folyamataink rendszeres és tervszerű felülvizsgálata, a kockázatok azonosítása, szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítását, a hatékonyabb munkavégzést, a minőségirányítási előírások betartását, az akkreditált státusz megszerzését, megtartását és megújítását szolgálja.

 

A vezetőség, a laboratórium teljes személyzetét, a minőségirányítási rendszer ismeretére és betartására a Szabványban foglaltaknak megfelelően. A vezetés aktív szerepet vállal abban, hogy a teljes személyzet tisztában legyen a vevői és jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságával, a minőségpolitikával való azonosulással, megértse a fejlesztési célokkal való azonosulás fontosságát. A vezetés biztosítja, hogy a személyzet bérezése ne függjön a vizsgálatok számától és eredményétől.

 

Dr. Pál-Molnár Elemér

műszaki vezető


LaborTEAM
Dr. Pál-Molnár Elemér
Dr. Pál-Molnár Elemér
műszaki vezető
Prof. Dr. Farsang Andrea
Prof. Dr. Farsang Andrea
laboratóriumvezető
Dr. Barta Károly
Dr. Barta Károly
mintavételi vezető
Fekete István
Fekete István
okleveles vegyész
Kiss Amanda
Kiss Amanda
okleveles vegyész
Pálffy Benjámin
Pálffy Benjámin
mintavevő

Letöltés
Bruttó 200.000 Ft felett (ill. egyedi kérés alapján az alatti összegek esetén is) megbízási szerződés kerül megkötésre az árajánlat és a kitöltött megrendelő alapján. Felhívjuk leendő ügyfeleink figyelmét, hogy a megrendelőn minden mező kitöltése kötelező!

Megrendelő
Megrendelő
Akkreditálási okirat
Minőségpolitikai nyilatkozat

Kapcsolat

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
6722-Szeged, Egyetem u. 2-6.
Információ, üzletkötés: 06-30-349-39-48
Mintaátvétel: 06-62-343-468;
Email: labor@geo.u-szeged.hu